Drukuj

Soosyrv-8 wprowadzony w 2017 r.

Renju jest grą logiczną, w której dwóch graczy rywalizuje na gobanie (planszy) składającej się z 225 miejsc (15x15).

Celem gry jest ułożenie dokładnie 5 czarnych kamieni w nieprzerwanej linii lub 5 bądź więcej białych kamieni w nieprzerwanej linii. Gracz rywalizujący białymi kamieniami wygrywa również w sytuacji, gdy grający czarnymi ułoży:

Gracz rozpoczynający partię stawia na środku planszy jedno z 26 możliwych otwarć. Jeśli chodzi o możliwości drugiego gracza, to zależą one głównie od obowiązującej podczas gry zasady. W renju wyróżniamy kilkanaście zasad gry.

Najbardziej popularną obecnie jest zasada Soosyrv-8. Polega ona na tym, że pierwszy gracz stawia swój open składający się z 3 kamieni (czarny-biały-czarny). Drugi gracz może postawić swój ruch (kamień nr 4) i zadeklarować liczbę niesymetrycznych alternatywnych czarnych ruchów (nie więcej niż 8) lub spasować, wówczas ruch (kamień nr 4) wykona gracz pierwszy, który będzie musiał zaproponować liczbę czarnych kamieni. Gdy jeden z graczy postawił ruch (kamień nr 4), drugi może postawić zaproponowaną liczbę czarnych kamieni na planszy lub spasować i podaną wcześniej liczbę czarnych kamieni postawi gracz je proponujący. Gdy na planszy mamy już zaproponowane ruchy, grający białymi wybiera spośród nich jeden, który zostanie na planszy i stawia swój (kamień nr 6) ruch.

W dalszej fazie gracze naprzemiennie wykonują ruchy stawiając kamienie swojego koloru na krawędziach wolnych pól planszy.Zasady RIF obowiązujące przed 2009 r.

Gra rozgrywana jest na planszy 15x15 pól.

Każdy z graczy ma do dyspozycji kamienie (jeden koloru białego, drugi -- czarnego), które układa na wolnych polach planszy.

Rozpoczęcie gry: pierwszy gracz (tymczasowy czarny) układa trzy pierwsze kamienie na planszy -- pierwszy (czarny) na polu centralnym, drugi (biały) bezpośrednio lub pośrednio (po przekątnej) nad nim, trzeci (czarny) na jednym z pól zależnych od ustawienia białego kamienia i oznaczonych na poniższych obrazkach małym kwadratem.


otwarcie 1                               otwarcie 2

Po ustawieniu pierwszych trzech kamieni drugi gracz (tymczasowy biały) ma możliwość zamiany kolorów, którymi grają gracze; po dokonaniu wyboru kolory nie ulegają zmianie do końca gry. Następnie grający białym ustawia swój kamień na dowolnym (wolnym) polu planszy. Po nim grający czarnymi przedstawia przeciwnikowi dwie propozycje swojego kolejnego ruchu (ustawiając na planszy dwa kamienie). Przeciwnik akceptuje jeden z kamieni, drugi usuwa z planszy.

Dalej gra toczy sie prawie normalnie, tzn. gracze układają kamienie na wolnych polach planszy i ten z nich, który ułoży dokładnie pięć (nie więcej) kamieni swojego koloru w rzędzie (pionowym, poziomym lub ukośnym), wygrywa; biały może jednak wygrać także w kilku innych przypadkach. Do wyjaśnienia, w jakich, konieczne jest przedstawienie kilku pojęć:

Poza ułożeniem pięciu kamieni w rzędzie grający białym wygrywa też, jeśli ułoży więcej niż niż pięć kamieni w rzędzie lub jeśli grający czarnymi, nie układając jednocześnie pięciu kamieni w rzędzie, ułoży:

Gra może też zakończyć się remisem -- następuje to w sytuacji zapełnienia kamieniami całej planszy, pomijając pola, na których ustawienie czarnego kamienia powodowałoby zwycięstwo białych.