Ranking PSGRiP Gomoku Kraków XI 2016

data T Z R P G nazwisko imię nick kraj miejscowość VII_04 X_04 XII_04 III_05 VI_05 IX_05 XI_05 XII_05 III_06 IX_06 X_06 XII_06 II_07 III_07 V_07 VI_07 IX_07 XI_07 III_08 V_08 X_08 XI_08 III_09 V_09 IX_09 II_10 XI_10 III_11 IV_11 VIII_11 X_11 XI_11 IV_12 VII_12 XI_12 VIII_13 XI_13 III_14 VIII_14 XI_14 VIII_15 XI_15 V_16 VII_16 XI_16
2004-12-11 1 3 0 7 10 Ambroziak Krzysztof - POL Kraków ^ ^ 1343 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-11-12 6 35 1 31 67 Andrzejewski Wawrzyniec yossarian POL Bydgoszcz ^ ^ ^ ^ 1567 1582 <= 1655 <= <= <= 1655 <= <= 1638 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1598 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 2 16 5 12 33 Balabhai Viktor vkb RUS Saint Petersburg ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1610 <= <= <= <= <= 1746 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-10-09 1 2 0 6 8 Balogh Lukas - CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1364 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-11-10 3 17 2 15 34 Behrendt Krzysztof blanty POL Gdynia ^ 1659 <= <= <= 1669 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1653 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 4 1 4 9 Belkina Nadezhda - RUS Nizhny Novgorod ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1409 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-02-27 6 25 3 27 55 Białkowski Łukasz lukasz20rts POL Piotrków Trybunalski ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1537 1623 1595 1556 1588 <= <= 1540 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-10-19 1 7 2 7 16 Bielák Jan olgoj CZE Pohořelice ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1741 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-11-13 7 45 5 26 76 Bieniek Piotr gacul POL Bukowina Tatrzańska ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ <= 1664 1730 1791 <= 1760 <= <= <= <= <= <= 1761 <= <= 1742 <= <= <= <= 1761
2006-03-12 1 3 1 12 16 Blok Marcin delidash POL Kraków ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1316 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 5 1 5 11 Blusiewicz Jakub bluks POL Kraków ^ ^ ^ 1565 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-03-12 6 34 4 45 83 Bochenek Łukasz lutalek POL Jaworzno 1630 1600 1582 <= <= <= 1557 1421 1450 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 1 6 2 6 14 Bogatirev Alexandr bayc RUS Moscow ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1808 <= <= <= <= <= <=
2011-04-10 11 72 2 34 108 Bohdankiewicz Marcin roy POL Wrocław ^ 1689 <= 1689 1725 <= <= 1825 <= 1856 <= <= <= 1812 <= <= <= <= 1775 <= <= 1823 1827 <= <= 1707 <= <= 1713 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 2 12 2 8 22 Bolanowski Jan boreasmun POL Łódź 1659 <= 1642 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-11-14 6 8 8 43 59 Boratyński Krzysztof ptyl POL Gdańsk ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1433 1419 1447 <= <= 1399 <= <= 1382 1348 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-02-27 1 1 0 10 11 Borowicz Adam - POL Nowy Targ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1380 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-05-10 1 4 0 5 9 Borycki Jakub sandstorm92 POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1452 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-11-13 5 18 5 20 43 Brachaczek Bogdan bbj POL Strumień ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1685 <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1716 <= <= <= <= 1671 <= 1664 1638
2005-06-18 2 8 1 10 19 Brandt Jacek jacol POL Swarzędz ^ 1503 <= <= 1521 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-06-18 2 12 1 7 20 Brandt Marcin termin POL Swarzędz ^ 1659 <= <= 1705 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2015-11-15 4 14 7 18 39 Brdková Pavlína brdpaja CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1682 1630 <= <= <= <= 1622 <= <= 1642 <= <= <=
2008-03-08 1 0 1 8 9 Brdys Anna wolinianka POL Świnoujście ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1247 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 1 0 0 1 1 Brenčík Štefan stefan74cz CZE Praha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1544 <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 2 1 4 7 Brezgin Nikita - EST Viimsi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1519 <= <=
2015-11-15 6 42 7 18 67 Bulatovsky Oleg gelo0one UKR Lviv ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1748 <= <= <= <= <= 1779 1791 <= 1788 1854 <= 1802 <= <= <=
2004-10-16 1 8 0 3 11 Bury Marek belfanior POL Warszawa ^ 1748 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-11-10 3 9 1 14 24 Burzyńska Karolina szarlott POL Poznań ^ ^ ^ 1423 <= 1421 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1413 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 1 0 0 4 4 Butta Samuel - CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1495 <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 1 5 0 6 11 Byrgiel Konrad - POL - ^ ^ 1561 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 3 16 3 17 36 Čapák Milan prudomyslny CZE Frýdek-Místek ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1678 <= <= 1655 <= <= <= <= <= 1642 <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 7 0 2 9 Chang Yi-Feng - TAI Taipei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1634 <= <=
2013-11-10 1 0 0 8 8 Chańcza Tomasz - POL Gliwice ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1354 <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 2 12 2 6 20 Chen Ko-Han - TAI Taipei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1701 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1821 <= <=
2004-12-11 1 6 1 4 11 Cherjan Grzegorz infus POL Kraków ^ ^ 1736 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 4 1 4 9 Chiang Ping-Hung - TAI Hualian ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1809 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-09-25 1 2 0 4 6 Cichoski Piotr - POL Toruń ^ ^ ^ ^ ^ 1620 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-06-18 1 2 0 6 8 Cofta Tobiasz tobi POL Poznań ^ ^ ^ ^ 1251 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-03-12 1 6 0 10 16 Cych Piotr bombowy POL Kielce ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1419 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-11-18 4 2 4 34 40 Częstochowska Anna manga POL Bytom ^ ^ ^ 1297 <= <= 1318 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1320 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1350 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 6 42 4 5 51 Demján Attila lunegen HUN Délegyháza ^ ^ ^ 1880 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1841 <= <= <= <= <= <= 1932 1971 <= <= 1971 <= 2009 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-03-12 4 30 4 26 60 Depta Paweł blind POL Wrocław ^ ^ ^ 1521 1538 <= <= 1581 1661 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2015-07-19 1 0 0 7 7 Dejna Mirosław pandejna POL Sampława ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1390 <= <= <= <=
2005-03-19 1 3 1 7 11 Dobrakowski Cezary - POL - ^ ^ ^ 1658 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-07-26 1 0 0 5 5 Drabos Tamás bestblade HUN Gyöngyös ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1546 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 2 17 4 2 23 Dupszki Rudolf  dupsky HUN Budapest ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1829 <= <= <= <= 1890 <= <= <= <= <= <=
2005-09-25 1 3 0 7 10 Dymerski Tomasz - POL - ^ ^ ^ ^ ^ 1500 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 6 28 4 26 58 Eged Igor iec SVK Bratislava ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1880 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1729 <= <= <= <= 1759 <= 1741 1711 1695 <= <=
2007-03-17 1 6 0 3 9 Eriksson Marcus - SWE Linköping ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1708 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 5 0 4 9 Filinov Vladimir - RUS Saint Petersburg ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1593 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-07-17 17 137 16 46 199 Fitzermann Adrian adifek POL Kwidzyn ^ ^ ^ ^ ^ 1790 <= 1797 1767 1854 <= 1876 <= <= <= 1889 <= 1936 1976 <= 1939 <= <= 1969 <= 1948 <= <= <= 1889 <= 1917 <= <= <= 1907 <= <= <= 1920 <= 1886 <= 1913 <=
2007-06-23 1 4 0 5 9 Fitzermann Damian scooby_doo POL Kwidzyn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1440 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-06-23 1 3 1 5 9 Fitzermann Mikołaj - POL Kwidzyn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1440 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-04-10 1 0 0 6 6 Forštová Kateřina eleanor85 CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1408 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-07-26 1 1 0 9 10 Fűri Eszter grace7 HUN - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1579 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 1 5 0 6 11 Gajur Ela elasissi POL Kętrzyn ^ 1570 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 1 4 0 6 10 Gajur Monika zbuntowany_kurczak POL Kętrzyn ^ 1535 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-02-10 2 10 3 15 28 Gancarczyk Michał mastur POL Myślenice ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1578 <= <= <= 1559 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-03-22 4 19 3 13 35 Gaweł Krzysztof spavacz POL Dębica ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1683 <= <= <= <= <= <= <= <= 1645 <= <= <= <= 1697 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1732 <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 1 3 1 7 11 Gawroński Jacek trismegistos POL Pionki ^ 1482 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-11-10 22 74 12 138 224 Godlewski Filip chaosu POL Warszawa ^ 1470 1489 1482 1464 1407 1409 1435 1449 1438 1449 1476 1455 1455 <= 1447 1407 1364 1398 <= <= 1416 1455 1409 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1401 1384 <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 2 13 0 9 22 Gondek Grzegorz gondzio POL Zielona Góra ^ 1689 <= 1647 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-03-26 1 1 0 9 10 Gorczykowski Paweł macierz POL Wrocław ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1450 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-11-13 34 192 10 141 343 Gorzecki Marek alicecooper POL Warszawa 1689 1759 1765 1761 1750 1704 1698 1622 1715 1758 1771 1773 1732 1757 1740 1735 1696 1727 1682 1699 1721 1693 1628 1603 1659 1644 1621 1642 <= <= <= 1665 <= <= 1729 <= 1670 1630 <= <= <= 1652 <= <= 1660
2006-10-22 1 1 0 7 8 Górnicki Karol profit POL Rzeszów ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1423 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2009-03-08 3 15 3 12 30 Gruca Marcin casbah POL Wrocław ^ ^ ^ 1685 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1619 1635 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-02-27 1 0 1 10 11 Gwóźdź Szymon orthos1750 POL Nowy Targ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1423 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-07-26 1 2 0 2 4 Gyenes Gábor captain5 HUN Mezőkövesd ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1509 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-10-09 1 2 0 6 8 Hájek Karel milionovejkluk CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1518 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2009-03-08 2 7 3 8 18 Hankiewicz Elżbieta noelcia16 POL Nowy Sącz ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1542 <= <= <= 1527 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-07-17 7 20 4 31 55 Hanzl Marek mazec22 CZE Praha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1370 <= 1512 <= 1484 <= <= <= <= <= 1512 <= <= 1496 1501 1479 <=
2013-11-10 9 50 2 32 84 Harmasz Adam henryy07 POL Kraków ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1829 1732 1681 1653 <= <= 1693 1696 1720 1697 <= 1695 <= <= <= <= <= <= <= <=
2015-07-19 6 28 4 24 56 Háša Miroslav gregi CZE Stratenice ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1712 <= 1706 <= <= <= 1678 1644 <= <= <= <= 1674 <= 1676 <= <= <= <=
2015-11-15 4 17 1 12 30 Hegedüs Attila daujeroti HUN Hajdúszoboszló ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1476 <= <= 1695 <= <= <= <= 1677 <= <= 1754 <= <= <=
2016-05-04 1 2 1 4 7 Heidmets Mark - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1509 <= <=
2011-04-11 1 1 1 4 6 Hodan Jiří ytrok CZE Plzeň ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1491 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 2 7 0 9 16 Holtsman Kris - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1343 <= <= <= <= <= <= 1327 <= <=
2008-10-19 1 8 1 7 16 Horvath Adam anakinn CZE Havířov ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1705 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-04-15 1 1 1 3 5 Hromádka Ondřej - CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1418 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-12-11 6 21 1 40 62 Idźkowska Ewa despair POL Białystok 1535 1400 1415 1416 1418 <= <= 1376 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 2 8 3 12 23 Ikla Markus - EST - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1624 <= <= <= <= <= <= 1681 <= <=
2014-08-23 1 1 0 6 7 Ikonen Jussi jussi FIN - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1546 <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 8 0 3 11 Ilu Timo rentimo EST Tallinn ^ ^ ^ 1930 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 5 1 3 9 Ishitani Shin-Ichi - JAP Fuji ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1721 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-02-27 1 4 0 7 11 Jakóbczyński Jarosław orbiteq POL Kraków ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1384 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-05-10 2 5 0 12 17 Jakubczak Maciej alkochomik POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1489 <= <= <= <= 1443 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 1 4 2 5 11 Jakubek Michał don_michaelo POL Kraków ^ ^ 1486 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-06-23 1 2 1 6 9 Janik Łukasz dzano POL Kwidzyn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1440 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 2 13 0 9 22 Jax Rafał amiralen POL Warszawa 1630 <= <= 1660 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 2 0 5 7 Jõgimaa Carmen - EST - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ brak <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-07-26 3 12 1 15 28 Jonsson Peter peterjo SWE Huskvarna ^ ^ ^ 1769 <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1695 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1658 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 2 11 1 10 22 Jopek Łukasz jopq POL Warszawa 1600 1623 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-06-18 1 2 0 6 8 Józefowicz Elżbieta ciapka POL Zabrze ^ ^ ^ ^ 1396 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-03-12 3 7 3 26 36 Józefowicz Marcin muerto POL Zabrze ^ ^ ^ ^ 1300 <= 1272 <= 1328 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-05-20 5 15 2 38 55 Józefowicz Mirosław ciap POL Zabrze ^ ^ ^ ^ 1247 1469 1455 <= 1321 <= <= <= <= <= 1309 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 3 0 7 10 Kaljuste Eleri - EST Tallinn ^ ^ ^ 1492 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 2 3 0 17 20 Kallikorm Kevin Kaido aerodu EST - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1159 <= <= <= <= <= <= 1290 <= <=
2004-10-16 1 5 0 5 10 Kamiński Mariusz woody POL Kutno ^ 1600 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 1 1 0 11 12 Kampós Csaba mclander HUN Veszprém ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1470 <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 2 18 5 9 32 Karasyov Maxim - RUS Nizhny Novgorod ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1695 <= <= 1749 <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 7 0 4 11 Karlsson Stefan - SWE Stockholm ^ ^ ^ 1819 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-11-12 1 0 0 8 8 Kasprzak Dariusz szyki_daro POL Warszawa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1373 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-11-13 5 27 2 23 52 Katsev Ilya bromozel RUS Saint Petersburg ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1434 <= <= 1621 <= <= 1658 1675 <= 1609
2004-10-16 1 6 0 5 11 Kazior Grzegorz primitive POL Rzeszów ^ 1630 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 1 6 0 5 11 Kaźmierczak Piotr sexista POL Łódź ^ 1630 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-02-27 1 4 0 7 11 Kądziołka Patryk artserwis POL Siercza ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1455 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 2 0 8 10 Kikkas Chrislyn - EST Tallinn ^ ^ ^ 1329 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 7 0 4 11 Kiszely Ákos hexlearner HUN Sajószentpéter  ^ ^ ^ 1894 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-03-12 7 54 1 22 77 Klepacki Kacper dein POL Tarnów 1777 1895 1889 1884 <= 1910 1925 <= 1822 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-03-12 7 47 7 30 84 Klisch Michał soul_reaper POL Kraków 1659 1736 1757 <= 1725 1739 <= 1685 1658 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 5 0 6 11 Klisch Monika tiger_8 POL Kraków ^ ^ ^ 1495 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 1 5 1 5 11 Kłyk Leszek vonles POL Wrocław ^ 1600 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2015-11-15 5 8 2 29 39 Kodatová Václava venyk CZE Příbram ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1500 <= 1534 <= <= <= <= <= 1505 <= 1491 1490 <= <= <=
2005-03-19 3 3 6 21 30 Kokoszka Aldona - POL Siemianowice Śląskie ^ 1438 1411 1390 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-03-08 11 53 7 64 124 Kokoszka Arkadiusz aaru POL Siemianowice Śląskie 1570 1600 1577 1539 <= <= 1573 <= 1539 1558 <= 1502 1470 <= <= <= <= 1500 1441 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 0 0 2 2 Kõlar Johan-Eerik - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ brak <= <=
2016-05-04 1 2 3 2 7 Kõlar Karl-Ustav - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1659 <= <=
2005-03-19 1 5 0 6 11 Kolesnik Vladimir - UKR Odessa ^ ^ ^ 1733 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 1 1 3 5 Kolk Mari - EST Kuressaare ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1297 <= <=
2015-07-19 2 1 0 9 10 Kolouch Martin - CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1509 <= <= <= <= <= <= 1463 <= <= <= <=
2015-07-19 6 28 2 20 50 Kolouchová Monika olsava CZE Jablunkov ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1769 1743 <= <= <= 1809 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1772 <= <= <= <= 1737 <= <= <= <= <= <= 1776 <= <= <= <=
2016-05-04 1 3 1 3 7 Koni Kirke - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1629 <= <=
2005-06-18 3 8 3 17 28 Kopa Marta ixchel POL Białystok 1503 1425 <= <= 1404 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 4 18 4 9 31 Kopecký Jan deafbat CZE Praha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1761 <= 1737 <= 1736 <= <= <= <= <= 1798 <= <= <= <= <= <=
2005-06-18 1 3 0 5 8 Korach Przemysław baddab POL Poznań ^ ^ ^ ^ 1450 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-05-20 8 40 1 59 100 Korus Krzysztof blueman POL Chorzów ^ ^ 1580 1621 <= 1576 1512 1505 1504 1505 <= <= <= <= 1493 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-07-17 5 18 3 24 45 Kostlivý Radim specs CZE Praha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1503 <= 1519 <= 1590 <= <= 1596 <= <= <= <= <= <= <= 1590 <=
2016-11-13 5 3 0 37 40 Kosztyła Andrzej akk0 POL Kraków ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1450 <= <= <= <= <= <= 1484 <= 1444 1431 <= <= <= <= <= <= 1421
2007-05-20 3 21 3 13 37 Kościelniak Paweł krecik POL Poznań ^ ^ ^ ^ 1680 <= <= 1659 <= <= <= <= <= <= 1669 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-03-26 1 2 0 8 10 Kowalczyk Jan basniowystwor POL Wrocław ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1450 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 1 2 0 5 7 Kowalewski Łukasz - POL - ^ ^ 1367 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-12-11 1 7 0 13 20 Kowalski Konrad slayer POL Włocławek ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1487 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 2 16 8 8 32 Kozhin Mikhail loiso RUS Moscow ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1900 <= <= 1828 <= <= <= <= <= <=
2007-11-10 12 86 8 51 145 Koziarek Tomasz honor POL Radzionków ^ 1511 1576 1593 <= 1688 1707 1735 1758 1783 <= 1824 1783 <= 1751 <= <= 1717 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2009-03-08 1 0 0 9 9 Kozielski Michał mithy POL - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1412 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2009-03-08 1 4 0 5 9 Kozielski Szczepan pontonek POL - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1565 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-11-18 8 47 5 27 79 Kozimor Michał devotion POL Jastrzębie Zdrój ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1495 <= <= <= <= 1702 <= <= <= <= 1758 <= <= <= 1824 1818 <= <= <= 1812 1784 <= 1734 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 2 1 4 7 Krayeva Tatyana - RUS Podyuga ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1531 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 3 14 2 19 35 Krček Břetislav denim CZE Ostrava ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1587 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1577 <= <= 1577 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-11-05 1 5 1 5 11 Król Paweł pawelcio POL Sosnowiec ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1611 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-11-05 1 5 0 5 10 Król Piotr piotruncio POL Sosnowiec ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1591 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-05-20 1 2 0 7 9 Krupicka Ewa - POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1320 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 6 0 3 9 Kudomi Takahiro - JAP Kawasaki ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1653 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-07-03 1 3 0 7 10 Kurylec Krzysztof kkrzychu POL - 1470 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 4 1 6 11 Kusak Martin - CZE - ^ ^ ^ 1462 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-11-10 6 33 8 32 73 Lachocki Sebastian seba POL Warszawa 1535 1529 <= 1569 1541 <= <= 1644 <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1649 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2015-11-15 5 31 1 18 50 Lange Jarosław vince POL Warszawa ^ 1630 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1760 <= <= <= <= <= 1760 <= <= <= <= <= <= <= 1762 <= 1803 <= <= <=
2016-07-17 14 90 18 42 150 Laube Pavel kedlub CZE Praha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1778 <= <= <= 1809 1819 <= <= <= <= <= <= 1912 <= <= <= <= <= 1817 <= 1822 1792 <= <= 1791 1815 <= 1886 <= <= 1856 <= 1879 <= 1884 1897 <=
2005-03-19 1 7 0 4 11 Lents Johann johancik EST Tallinn ^ ^ ^ 1832 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 2 9 5 8 22 Leszczyński Michał pavlini POL Warszawa ^ 1600 1600 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-02-27 2 10 0 9 19 Leszko Michał zbigniewpocisk POL Radziszów ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1522 <= <= 1531 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 2 11 0 11 22 Lillemaa Argo - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1327 <= <= <= <= <= 1354 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 8 1 7 16 Lin Sheng-Min - TAI Taipei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1555 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 8 1 9 18 Lind Björn flaxx SWE Stockholm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1672 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 3 0 6 9 Lohmus Kristofer - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1345 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 1 11 1 2 14 Lomakin Mikhail pblomakinm RUS Tyumen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1823 <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 3 0 7 10 Loper Madis - EST - ^ ^ ^ 1371 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 1 0 0 13 13 Louda Michal - CZE - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1380 <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 6 0 3 9 Lu Wei-Yuan - TAI Taipei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1739 <= <=
2005-03-19 1 4 0 7 11 Luiste Linda - EST - ^ ^ ^ 1333 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-11-10 11 50 4 59 113 Łękowski Jerzy ece POL Koszalin 1630 1668 1648 1650 <= 1603 <= 1599 1578 <= 1594 <= 1540 1517 <= <= <= 1514 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 1 2 0 8 10 Łoziński Piotr hardin POL Brzeg ^ 1405 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=   <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-02-10 1 1 2 4 7 Machaj Dominik mchay POL Kraków ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1464 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=   <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-11-18 18 112 3 71 186 Majczyk Marcin muchaldinho POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1582 <= <= 1630 <= 1649 1692 <= 1695 1730 1797 1765 1757 <= 1767 1770 1764 1834 1817 1768 <= <= 1764 1766 <= <= 1731 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-11-13 9 35 3 42 80 Majksner Łukasz usiek92 POL Żyrardów ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1441 <= <= 1472 <= <= <= 1493 1505 1562 1597 1635 1641 1723
2014-08-23 2 13 2 8 23 Makarov Pavel - RUS Moscow ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1594 <= <= 1707 <= <= <= <= <= <=
2007-02-10 1 2 0 5 7 Malinowski Radek faisal POL Zabrze ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1375 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 1 1 7 9 Maltell Tommy - SWE Jönköping ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1447 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-11-13 40 194 22 184 400 Małowiejski Piotr angst POL Płock 1718 1782 1792 1763 1715 1694 1663 1673 1650 1657 1663 1675 1704 1712 1674 <= 1681 1628 1554 <= 1518 1475 1467 1483 1535 1547 1604 1633 1622 1603 1581 1595 <= <= <= 1582 1606 1596 1567 1600 1573 1547 1547 1571 1568
2007-11-10 1 1 1 10 12 Marszałek Szymon szalu POL Witkowo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1345 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 1 5 0 6 11 Marzec Piotr shakal POL Kraków ^ ^ 1593 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-07-03 1 3 0 7 10 Matuszek Łukasz merlin69 POL Rybnik 1470 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-03-12 1 3 0 7 10 Matyja Olaf olafmatyja POL Warszawa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1478 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-11-14 4 8 1 32 41 Matyja Tomasz truskawek POL Lubliniec ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1300 <= <= <= 1392 1403 <= <= <= 1427 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 1 4 0 7 11 Mazur Wojciech - POL - ^ ^ 1445 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 2 12 2 5 19 Ménesi Kristóf peking2008 HUN - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1654 <= <= <= <= 1703 <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 6 1 11 18 Mesila Villem villem EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1609 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 2 0 8 10 Mets Marie - EST Tallinn ^ ^ ^ 1392 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-03-08 1 4 0 5 9 Michalski Oskar dobrychemik POL Kraków ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1473 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2009-11-22 6 22 1 28 51 Mielczarek Bartosz president_devil POL Szadek ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1547 1563 1582 1556 1560 <= <= <= 1520 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-12-11 2 17 2 12 31 Militowski Dawid gnoza POL Łódź ^ ^ ^ ^ ^ 1715 <= 1731 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 5 9 1 28 38 Mirme Madli madli EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1527 <= <= <= 1542 <= <= <= 1544 <= 1546 <= 1552 <= <=
2006-03-12 2 14 1 16 31 Misiąg Dariusz dario144 POL Jarosław ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1399 <= 1503 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-02-27 2 13 0 8 21 Miśkiewicz Mateusz morpheusz POL Ustrzyki Dolne ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1594 <= <= <= <= <= <= 1662 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 0 0 3 3 Mõller Andrus - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1347 <= <=
2016-05-04 1 1 1 5 7 Moor Karl-Mattias - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1519 <= <=
2012-07-26 1 0 0 5 5 Mosóczi Bálint - HUN - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1487 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 2 14 5 13 32 Muratov Ilya furla RUS Moscow ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1632 <= <= 1711 <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 1 0 6 7 Murumaa Magnus - EST Kuusalu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1461 <= <=
2016-05-04 1 1 0 2 3 Murumaa Mathias - EST Kuusalu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ brak <= <=
2016-07-17 4 18 6 7 31 Muzika Martin martez CZE Bubovice ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1795 <= 1736 <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1732 <= <= <= <= 1790 <=
2016-05-04 1 3 0 2 5 Narva Mai - EST - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1599 <= <=
2016-05-04 2 5 0 4 9 Narva Mart - EST - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1510 <= <= <= <= <= <= 1510 <= <=
2014-08-23 5 18 9 21 48 Němec Tomáš teovan CZE Tábor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1558 <= <= <= <= <= <= <= 1614 <= 1631 <= 1651 <= <= <= <= <= 1638 <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 6 1 4 11 Németh Ákos mcmanus HUN Budapest ^ ^ ^ 1751 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2012-04-15 3 10 1 13 24 Neuman Petr kajmanus CZE Nove Mesto na Morave ^ ^ ^ 1625 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1658 <= <= <= 1626 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-11-08 6 41 6 34 81 Niedbalec Marcin nc POL Zielona Góra ^ 1659 <= 1693 <= <= <= 1641 1639 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1642 1694 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-05-10 1 1 1 6 8 Niewiadomski Piotr proger POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1323 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-11-08 5 19 1 28 48 Nikołajczuk Leszek ermijo POL Kraków ^ ^ 1457 <= <= <= <= <= 1587 <= 1491 <= 1549 <= <= <= <= <= <= <= <= 1527 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-07-17 10 71 11 28 110 Nipoti Vladimir bano CZE Praha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1810 <= 1755 1829 1826 <= 1798 1838 <= 1859 <= <= 1899 <= 1912 <= <= 1899 <=
2011-08-10 1 0 2 4 6 Nossum Kjetil kjetil NOR Bergen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1681 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-05-10 5 21 1 25 47 Nowak Cyprian tomeq_20 POL Częstochowa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1521 <= <= <= 1555 1564 <= <= <= 1520 <= 1504 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2009-05-24 9 56 5 41 102 Nowak Paweł peaceman POL Warszawa ^ ^ ^ 1549 <= <= <= 1595 1628 <= <= 1648 1656 1734 1734 <= <= <= <= <= <= <= 1723 1770 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 16 119 22 41 182 Nowakowski Maciej utratos POL Warszawa ^ 1777 1833 1805 <= <= <= 1853 1978 1798 1808 1833 1857 1860 1877 <= 1907 1939 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1834 <= <= <= 1794 <= <= <= <= 1775 <= <= <= <= <= <=
2014-08-23 8 55 7 15 77 Nykl Ondra ondik CZE Havířov ^ ^ ^ 2046 <= <= 1898 <= <= <= <= <= 1927 <= <= <= <= <= <= <= 1897 <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1869 <= 1895 1919 <= <= <= <= 1939 <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 1 2 0 8 10 Obarzanek Michał - CZE - ^ ^ 1553 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-05-20 1 2 0 5 7 Oborowski Robert - POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1311 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2006-12-09 7 43 2 40 85 Olborski Miłosz 100per POL Łódź 1630 <= <= <= 1663 1648 <= 1655 1678 <= 1666 1654 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 7 0 4 11 Oll Aivo aivs EST Tallinn ^ ^ ^ 1689 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-07-03 1 2 1 7 10 Olszewski  Bartłomiej big_star POL Warszawa 1438 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 2 7 1 15 23 Olumets Erko olumets EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1367 <= <= <= <= <= <= 1422 <= <=
2016-05-04 1 0 1 2 3 Örd Laura - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1421 <= <=
2004-07-03 1 4 0 6 10 Orzechowski Dariusz lonewolf POL Kraków 1535 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-10-16 1 2 0 8 10 Osmólski Grzegorz odnowiciel POL Warszawa ^ 1405 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-05-20 1 1 0 8 9 Owczarek Michał - POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1258 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 4 1 6 11 Pajuste Renee fastfive EST Haapsalu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1853 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-11-08 6 30 3 32 65 Papiński Maciej bad_mojo POL Warszawa 1665 1600 <= 1553 <= <= <= 1568 <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1549 <= <= <= 1532 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2009-03-08 3 12 3 14 29 Pawela Dominik dromnik POL Kraków ^ ^ 1494 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1506 <= <= <= 1493 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-11-14 5 28 4 26 58 Pawela Kamil protiz POL Kraków ^ ^ 1396 <= <= <= <= <= 1623 <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1629 <= <= <= 1662 <= <= <= 1689 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 3 14 2 17 33 Pawłowski Krzysztof krzysztofp POL Warszawa 1570 1509 <= 1501 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 6 2 8 16 Pestereva Maria - RUS Podyuga ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1551 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-08-10 1 0 0 9 9 Pestov Arseni - RUS Nizhny Novgorod ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1413 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 6 0 5 11 Piddubny Konstantin - UKR Zjoltye Vody ^ ^ ^ 1665 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2011-11-12 5 19 1 29 49 Pietrusiak Michał siweropoulos POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1487 <= <= 1460 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1449 <= 1476 <= <= <= 1434 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 2 3 1 12 16 Piik Sander - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1345 <= <= <= <= <= <= 1531 <= <=
2006-12-09 6 24 2 44 70 Piontek Marta johanka POL Toruń 1405 1433 <= 1451 1425 <= <= 1436 <= <= <= 1424 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 1 5 0 6 11 Piwowarski Daniel freitaag POL Warszawa ^ ^ ^ 1446 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2004-12-11 2 14 0 8 22 Pociask Konrad konrad50 POL Dębica 1748 <= 1656 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2014-11-16 3 12 0 15 27 Podwyszyński Karol crosslet POL Rzeszów ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1509 <= <= 1598 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1552 <= <= <= <= <=
2004-10-16 2 11 3 8 22 Polaków Kamil kashon POL Warszawa 1600 1668 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 3 17 6 10 33 Poltaratskiy Nikolay nikolay RUS Solnechnogorsk ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1705 <= <= <= 1737 <= 1771 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2010-11-14 3 22 3 17 42 Porczak Marcin marcin133 POL Jarosław ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1749 <= 1723 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1708 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2008-11-08 1 0 0 10 10 Powchowicz Katarzyna - POL - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1303 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-11-10 2 14 1 7 22 Pudło Adrian adik POL Witkowo ^ ^ ^ ^ 1848 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1757 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 1 0 5 6 Pukk Oskar - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1461 <= <=
2005-03-19 1 7 0 4 11 Purk Andry kuubik EST Tallinn ^ ^ ^ 1780 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 2 0 1 3 Purk Tauri eurogomoku EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1629 <= <=
2016-07-17 7 23 0 39 62 Purkrábek Jan purkys CZE Brno ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1615 <= <= <= <= <= <= <= 1604 <= <= <= 1584 1568 <= <= <= <= 1590 <= 1584 <= <= 1504 <=
2010-11-14 5 14 4 28 46 Puszkarewicz Paweł grajko POL Rzeszów ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1656 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= 1628 1603 <= 1567 1502 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 5 0 2 7 Raag Ardi - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1347 <= <=
2011-08-10 1 2 0 4 6 Rachitskaya Viktoria - RUS Podyuga ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1472 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2005-03-19 2 9 3 10 22 Radimský Michał semtexx CZE Brno 1570 <= <= 1629 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2013-08-13 1 1 1 5 7 Rahumägi Brenet - EST - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1340 <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2007-02-10 4 18 1 21 40 Regiec Ariel sewerys181818 POL Bytom ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1514 1502 1529 <= <= <= 1524 <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=
2016-05-04 1 1 1 5 7 Reimand Hanna-Kai - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1347 <= <=
2016-05-04 1 1 4 2 7 Reinik Liise-Marie - EST Tallinn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1659 <= <=
2009-11-22 4 11 0 24 35 Rędzioch Bartek cezzar1 POL Łask ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1424 <= <= 1516 <= 1492 <= <= <= <= 1414 <= <= <= <= <= <= <= <= <=