Drukuj

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Renju - Warszawa 17-18 marca 2007

Turniej Gomoku - Warszawa 17 marca 2007

 

Termin: 17-18 marca 2007

 

Miejsce:

Klub Studencki Karuzela

ul. Konarskiego 85

01-355 Warszawa

 

Mapy: Warszawa _ Karuzela _ Hotel Tina

 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Gomoku, Renju i Pente

 

Warunki udziału w turnieju:

- udział bez względu na przynależność do Stowarzyszenia, narodowość, płeć, wiek, czy umiejętności

- uiszczenie opłaty startowej

- wysłanie zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie do turnieju powinno zawierać:

1. imię

2. nazwisko

3. nick

4. informację skąd dana osoba będzie jechać

5. czy ma transport (tak/nie), czy może kogoś zabrać po drodze (tak (ile osób)/ nie)

6. w których turniejach wystartuje( Gomoku, Renju, widz)

7. noclegi (gdzie i 1 czy 2 noce)

8. e-mail

 

Opłaty startowe:

- MMP w Renju: 30 zł (15 zł dla Członków Stowarzyszenia*)

- turniej Gomoku: 30 zł (15 zł dla Członków Stowarzyszenia*)

 

*Przed turniejem będą przyjmowane zgłoszenia nowych członków

 

Nagrody:

- Nagrody pieniężne( konkretnie zostaną podane później)

- Dyplomy dla wszystkich uczestników

- Nagrody rzeczowe

- Puchar dla tryumfatora i medale dla pierwszej trójki

 

Nocleg:

- organizatorzy służą pomocą w znalezieniu dogodnego noclegu

 

MMP w Renju 17-18 marca 2007:

- zasady Renju (RIF)

- czas gry: 40 minut na zawodnika

- system szwajcarski

- 9 rund

 

Sobota 17 marca:

8:30-09:00 - zapisy na turniej renju

09:00 - 10:20 - 1 runda

10:25 - 11:45 - 2 runda

11:50 - 13:10 - 3 runda

13:10 - 14:10 - przerwa obiadowa : równolegle zapisy na turniej gomoku

 

Niedziela 18 marca:

09:00 - 10:20 - 4 runda

10:25 - 11:45 - 5 runda

11:50 - 13:10 - 6 runda

13:15 - 14:35 - 7 runda

14:35 - 15:30 przerwa obiadowa

15:30 - 16:50 - 8 runda

16:55 - 18:15 - 9 runda

 

18:15 - 18:30 wręczenie nagród

 

Turniej Gomoku sobota 17 marca 2007:

- zasady gry Gomoku: plansza 15x15, swap 2 (pierwsze 3 ruchy w dowolnym miejscu, overline nie wygrywa)

- czas gry: 20 min dla zawodnika

- system szwajcarski

- 9 rund

 

14:10 - 14:50 - 1 runda

14:55 - 15:35 - 2 runda

15:40 - 16:20 - 3 runda

16:25 - 17:05 - 4 runda

17:10 - 17:50 - 5 runda

17:55 - 18:35 - 6 runda

18:40 - 19:20 - 7 runda

19:25 - 20:05 - 8 runda

20:10 - 20:50 - 9 runda

 

20:50 -21:30 wręczenie nagród

 


Zgłoszenie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych (m.in. przetwarzanie dla celów administracyjnych, publikacja wyników). Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatorów wizerunku (m.in. zdjęcia, filmy).


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie turnieju a także do niedopuszczenia lub wyeliminowania z turnieju osób nieprzestrzegających regulaminu.


 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , gg 1282757

 


 

International Polish Championship in Renju - Warsaw 17-18 march 2007

Open Warsaw Championship in Gomoku - Warsaw 17 march 2007

 

When: 17-18 March 2007

 

Place:

Klub Studencki Karuzela

ul. Konarskiego 85

01-355 Warsaw, Poland

tel. (0 22) 666 33 55; (0 22) 665 87 10 w.4000, 4006; (0 22) 665 91 32

 

Maps: Warsaw _ Karuzela _ Hotel Tina

 

Organizer: Polish Gomoku, Renju and Pente Association.

 

Conditions on tournament participation:

- participation regardless of Association membership, nationality, sex, age or ability

- payment of starting fee

- sending application to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Starting fees:

- International Polish Championship In Renju 30PLN = 8 euro

- Gomoku tournament 30PLN = 8 euro

 

Prize:

Small prize money is planned in both tournaments.

 

The application should contain:

1. Surname

2. Name

3. Nick

4. Information on tournament in which one will participate

5. Accommodation (1, 2 or 3 nights)

6. e-mail

 

Accommodation: On one's own.

- for foreign guests organizers will help in finding a good sleepover place.

 

International Polish Championship in Renju 17-18 March 2007

16th March - Arrival Day

- RIF rules

- 40 minutes per player

- Swiss system

- 9 rounds

 

Saturday 17th March,

8:30-09:00 - signing up for renju tournament

09:00 - 10:20 - 1 round

10:25 - 11:45 - 2 round

11:50 - 13:10 - 3 round

13:10 - 14:10 - lunch break ; signing up for gomoku tournament

Sunday 18 th March

09:00 - 10:20 - 4 round

10:25 - 11:45 - 5 round

11:50 - 13:10 - 6 round

13:15 - 14:35 - 7 round

14:35 - 15:30 - lunch break

15:30 - 16:50 - 8 round

16:55 - 18:15 - 9 round

18:15 - 18:30 - closing ceremony

 

Gomoku Tournament Saturday 17 march 2007:

- Gomoku game rules: board 15x15, swap2 (3 first moves anywhere, overline doesn't win)

- time limit: 20 min per player

- Swiss system

- 9 rounds

 

14:10 - 14:50 - 1 round

14:55 - 15:35 - 2 round

15:40 - 16:20 - 3 round

16:25 - 17:05 - 4 round

17:10 - 17:50 - 5 round

17:55 - 18:35 - 6 round

18:40 - 19:20 - 7 round

19:25 - 20:05 - 8 round

20:10 - 20:50 - 9 round

20:50 -21:30 ceremony

 


Application means consent to the processing of personal data by the organizers (including processing for administrative purposes, publication of results). Participation in the event is tantamount to consenting to the unpaid use of the image by the organizers (including photos, videos).


The organizers reserve the right to change the plan of the tournament and also to prevent or eliminate from the tournament, people who not obey the rules.


Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

We invite everybody!

 


 

Mezinárodní Mistroství Polska v Renju - Varšava 17-18 března 2007

Otevřený Turnaj Gomoku - Varšava 17 března 2007

 

Termín: 17-18 března 2007

 

Místo:

Klub Studencki Karuzela

ul. Konarskiego 85

01-355 Varšava

tel. (0 22) 666 33 55; (0 22) 665 87 10 w.4000, 4006; (0 22) 665 91 32

 

Maps: Warszawa _ Karuzela _ Hotel Tina

 

Organizator: Polská federace Gomoku, Renju a Pente

 

Podmínky účasti v turnaji:

- účast bez ohledu členství ve svazu, státní příslušnosti, pohlaví, věku, nebo dovednostem

- zaplacení startovného

- poslání přihlášky na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Startovní poplatky:

- MMP v Renju: 30 zł

- turnaj Gomoku: 30 zł

 

Prize:

Small prize money is planned in both tournaments.

 

Přihláška k turnaji musí obsahovat:

1. jmeno

2. příjmení

3. nick na kurniku

4. Informaci, odkud hrač pojede

5. Jestli má zajištěnou dopravu (ano/ne), popřípadě může někoho vzít během cesty (ano (kolik lidi)/ ne)

6. ve kterých turnajích bude hrát (gomoku/renju)

7. nocleh (1, 2 nebo 3 noci), kde chce spát (hotel/ známí)

8. objednání oběda na sobotu (ano/ne) 9. e-mail

 

Nocleh: Ve vlástní oblasti.

- Pro zahraniční hosty můžou organizátoři zajístit výhodný nocleh v některém z okolních hotelů.

 

MMP v Renju 17-18 března 2007:

- pravidla Renju (RIF)

- čas na hru: 40 minut pro hráče

- švycarský systém

- 9 kol

 

Sobota 17 března:

8:30-09:00 - registrace k turnaji renju

09:00 - 10:20 - 1 kolo

10:25 - 11:45 - 2 kolo

11:50 - 13:10 - 3 kolo

13:10 - 14:10 - obědová přestávka ; rovnoběžně bude proběhat registrace na turnaj gomoku

 

Neděle 18 března:

09:00 - 10:20 - 4 kolo

10:25 - 11:45 - 5 kolo

11:50 - 13:10 - 6 kolo

13:15 - 14:35 - 7 kolo

14:35 - 15:30 - obědová přestávka

15:30 - 16:50 - 8 kolo

16:55 - 18:15 - 9 kolo

18:15 - 18:30 closing ceremony

 

Turnaj Gomoku sobota 17 března 2007:

- pravidla hry Gomoku: deska 15x15, swap2 (první tři tahy kdekoliv, overline nevyhrává)

- čas na hru: 20 min pro hráče

- švycarský systém

- 9 kol

 

14:10 - 14:50 - 1 kolo

14:55 - 15:35 - 2 kolo

15:40 - 16:20 - 3 kolo

16:25 - 17:05 - 4 kolo

17:10 - 17:50 - 5 kolo

17:55 - 18:35 - 6 kolo

18:40 - 19:20 - 7 kolo

19:25 - 20:05 - 8 kolo

20:10 - 20:50 - 9 kolo


Aplikace znamená souhlas se zpracováním osobních údajů organizátory (včetně zpracování pro administrativní účely, zveřejnění výsledků). Účast na akci znamená souhlas s neplaceným použitím obrazu organizátory (včetně fotografií, videí).


časový harmonogram je orientační, hrací systém a počet kol může být upraven podle počtu účastníků;organizatoři si vyhrazují možnost vyřazení hráču z turnaje, kteří se neřídí určenými pravidly.


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZVEME VŠECHNY!