Jak przewidywać wiele ruchów do przodu ?

Ando Méritée 2002

 

Niektórzy myślą, że obliczanie wielu ruchów naprzód wymaga specjalnego talentu. Jednak, jeśli nauczysz się kilku technik liczenia ruchów wtedy będziesz mógł przewidywać bardzo daleko, nawet bez specjalnego szkolenia lub talentu.

Najczęstszą techniką, którą używam jest "zapominanie nieistotnych kamieni" .

Na przykład, kiedy przewidujesz atak VCT, który jest być może dłuższy niż 10 ruchów, możesz zobaczyć przybliżony pomysł, ale nie jesteś w stanie wyobrazić sobie wyraźnego zakończenia. Ledwie można zobaczyć dokładną pozycję swoich kamieni, a zobaczyć kamienie przeciwnika wydaje się prawie niemożliwe. Można jednak zrobić to tak: Pierwszy krok obliczeń powinien być ogólny, po prostu staraj się ocenić materiał i zobaczyć prawdopodobną sekwencję ruchów, opierając się na swoim doświadczeniu i intuicji.

Podczas obliczania ogólnego nie możesz wyobrazić sobie wyraźnego zakończenia. W porządku. Potem już wiesz, gdzie jest zakończenie ataku. To jest klucz do ataku. Teraz przejdź tą samą drogą po raz kolejny, ale tym razem, nie koncentruj się na nieistotnych kamieniach , staraj się je ignorować i pamiętaj tylko te kamienie , które mogą mieć wpływ na obszar kończący atak. W przypadku długich ataków, być może trzeba będzie zrobić wizualizację wiele razy.

Wreszcie będziesz miał w oczach wizję tylko obszaru końcowego ataku. Udało ci się zapomnieć o wszystkich nieistotnych kamieniach, które zostały użyte do rozpoczęcia ataku, a jedynie zobaczyć 5-6 kamieni, które są w końcowej strefie ataku. Tak, masz mniej rzeczy do zapamiętania, i możesz skorzystać z pamięci, aby obliczyć dokładne VCT ostatecznego ataku.

Można użyć tej techniki do bardzo dalekich obliczeń w grach.

Pamiętaj, być może trzeba będzie zrobić wizualizację wiele razy, i za każdym razem skupić się na kamieniach kończących, aż staną się one bardzo wyraźne w twojej wizji.

Jeśli czujesz się zmęczony i nie możesz się skoncentrować, wtedy wizualizacja końcowego obszaru ataku może się nie powieść.

 

Tłumaczył Marek Gorzecki

Real time web analytics, Heat map tracking