Soosyrv-8 wprowadzony w 2017 r.

Renju jest grą logiczną, w której dwóch graczy rywalizuje na gobanie (planszy) składającej się z 225 miejsc (15x15).

Celem gry jest ułożenie dokładnie 5 czarnych kamieni w nieprzerwanej linii lub 5 bądź więcej białych kamieni w nieprzerwanej linii. Gracz rywalizujący białymi kamieniami wygrywa również w sytuacji, gdy grający czarnymi ułoży:

 • 6 lub więcej kamieni swojego koloru w nieprzerwanej linii
 • podwójną czwórkę; postawiony kamień tworzy co najmniej dwie czwórki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia
 • podwójną trójkę; postawiony kamień tworzy co najmniej dwie trójki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia oraz mogą być przedłużone do podwójnej czwórki

Gracz rozpoczynający partię stawia na środku planszy jedno z 26 możliwych otwarć. Jeśli chodzi o możliwości drugiego gracza, to zależą one głównie od obowiązującej podczas gry zasady. W renju wyróżniamy kilkanaście zasad gry.

Najbardziej popularną obecnie jest zasada Soosyrv-8. Polega ona na tym, że pierwszy gracz stawia swój open składający się z 3 kamieni (czarny-biały-czarny). Drugi gracz może postawić swój ruch (kamień nr 4) i zadeklarować liczbę niesymetrycznych alternatywnych czarnych ruchów (nie więcej niż 8) lub spasować, wówczas ruch (kamień nr 4) wykona gracz pierwszy, który będzie musiał zaproponować liczbę czarnych kamieni. Gdy jeden z graczy postawił ruch (kamień nr 4), drugi może postawić zaproponowaną liczbę czarnych kamieni na planszy lub spasować i podaną wcześniej liczbę czarnych kamieni postawi gracz je proponujący. Gdy na planszy mamy już zaproponowane ruchy, grający białymi wybiera spośród nich jeden, który zostanie na planszy i stawia swój (kamień nr 6) ruch.

W dalszej fazie gracze naprzemiennie wykonują ruchy stawiając kamienie swojego koloru na krawędziach wolnych pól planszy.Zasady RIF obowiązujące przed 2009 r.

Gra rozgrywana jest na planszy 15x15 pól.

Każdy z graczy ma do dyspozycji kamienie (jeden koloru białego, drugi -- czarnego), które układa na wolnych polach planszy.

Rozpoczęcie gry: pierwszy gracz (tymczasowy czarny) układa trzy pierwsze kamienie na planszy -- pierwszy (czarny) na polu centralnym, drugi (biały) bezpośrednio lub pośrednio (po przekątnej) nad nim, trzeci (czarny) na jednym z pól zależnych od ustawienia białego kamienia i oznaczonych na poniższych obrazkach małym kwadratem.


otwarcie 1                               otwarcie 2

Po ustawieniu pierwszych trzech kamieni drugi gracz (tymczasowy biały) ma możliwość zamiany kolorów, którymi grają gracze; po dokonaniu wyboru kolory nie ulegają zmianie do końca gry. Następnie grający białym ustawia swój kamień na dowolnym (wolnym) polu planszy. Po nim grający czarnymi przedstawia przeciwnikowi dwie propozycje swojego kolejnego ruchu (ustawiając na planszy dwa kamienie). Przeciwnik akceptuje jeden z kamieni, drugi usuwa z planszy.

Dalej gra toczy sie prawie normalnie, tzn. gracze układają kamienie na wolnych polach planszy i ten z nich, który ułoży dokładnie pięć (nie więcej) kamieni swojego koloru w rzędzie (pionowym, poziomym lub ukośnym), wygrywa; biały może jednak wygrać także w kilku innych przypadkach. Do wyjaśnienia, w jakich, konieczne jest przedstawienie kilku pojęć:

 • rząd (ang. row) -- ustawienie kamieni jednakowego koloru w poziomej, pionowej lub pochyłej linii, pomiędzy którymi nie ma kamieni przeciwnika,
 • nieprzerwany rząd (ang. unbroken row) -- rząd, w którym pomiędzy kamieniami nie ma wolnych pól,
 • pięć kamieni w rzędzie (ang. five in a row) -- nieprzerwany rząd pięciu kamieni,
 • więcej niż pięć kamieni w rzędzie (ang. overline) -- nieprzerwany rząd więcej niż pięciu kamieni,
 • czwórka (ang. four) -- rząd z czterema kamieniami, do których można dołożyć jeden kamień, aby ułożyć pięć kamieni w rzędzie,
 • prosta czwórka (ang. straight four) -- nieprzerwany rząd czterech kamieni, do którego można dołożyć jeden kamień na dwa różne sposoby (na jednym z końców), aby ułożyć pięć kamieni w rzędzie
 • trójka (ang. three) -- rząd z trzema kamieniami, do którego można dołożyć jeden kamień, aby ułożyć prostą czwórkę

Poza ułożeniem pięciu kamieni w rzędzie grający białym wygrywa też, jeśli ułoży więcej niż niż pięć kamieni w rzędzie lub jeśli grający czarnymi, nie układając jednocześnie pięciu kamieni w rzędzie, ułoży:

 • więcej niż pięć kamieni w rzędzie
 • podwójną czwórkę -- ustawiony kamień tworzy co najmniej dwie czwórki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia
 • podwójna trójkę -- ustawiony kamień tworzy co najmniej dwie trójki, które przecinają się w miejscu jego ustawienia oraz mogą być rozszerzone do prostych czwórek; trójka może być rozszerzona do prostej czwórki, jeśli w wyniku rozszerzenie nie jest układane więcej niż pięć kamieni w rzędzie, podwójna czwórka ani (inna) podwójna trójka, chyba że jednocześnie układane byłoby pięć kamieni w rzędzie.

Gra może też zakończyć się remisem -- następuje to w sytuacji zapełnienia kamieniami całej planszy, pomijając pola, na których ustawienie czarnego kamienia powodowałoby zwycięstwo białych.

Real time web analytics, Heat map tracking