Gra rozgrywana jest na planszy 19x19 pól.

Każdy z dwóch graczy ma do dyspozycji kamienie: jeden koloru białego, drugi -- czarnego, które układają na przemian na wolnych polach planszy.

Celem gry jest ułożenie pięciu lub więcej kamieni swojego koloru w ciągłej linii -- poziomej, pionowej lub ukośnej -- bądź zbicie 10 kamieni przeciwnika. Pierwszy gracz, który tego dokona, zostaje zwycięzcą; jeśli nie uda się to nikomu (plansza zostanie zapełniona), następuje remis.

Bicie kamieni przeciwnika następuje przez otoczenie pary jego sąsiadujących kamieni z obu stron. Zbite kamienie są usuwane z planszy, a pola, które okupowały, mogą być ponownie wykorzystane w grze. W jednym ruchu można zbić więcej niż jedną parę. Poniżej przykład bicia czarnych pionów.


bicie 1             -->             bicie 2

Istnieje odmiana gry nosząca nazwę KERYO-PENTE, w której dozwolone jest także bicie trójek, nie tylko par. Zwycięzcą zostaje gracz, który ułoży pięć lub więcej kamieni swojego koloru w ciągłej linii, albo zbije 15 kamieni przeciwnika.

Zarówno pente jak i keryo-pente posiadają swoje odmiany PRO, w których występują następujące wymagania dotyczące początkowych ruchów na planszy:

* pierwszy ruch czarnych musi być na środku planszy
* pierwszy ruch białych może być gdziekolwiek
* drugi ruch czarnych musi być poza centralnym kwadratem 5x5
* pozostałe ruchy zarówno czarnych jak i białych mogą być gdziekolwiek


©2008 marek futrega

Treść strony dostępna na jednej z licencji Creative Commons (by-nc). Dozwolony przedruk, o ile ma charakter niekomercyjny, podany jest autor i informacje o licencji.


Odmiany pente

Pente polega na tym że:
Można zbijać po dwa pionki gdy XOO gracz 'X' postawi XOOX to OO znika (zostaje X__X) i gracz X ma policzone dwa zbite pionki

Keryo Pente polega na tym że:
Można zbijać po dwa i po trzy pionki w ten sam sposób jak w zwykłym pente.

D Pente polega na tym że:
Pierwszy gracz stawia 4 pionki (2 białe i 2 czarne) po czym gracz drugi wybiera swój kolor (nie ma pro)

G pente polega na tym że:
Zaczynające w swoim drugim ruchu nie mogą postawić (jest pro) w linii prostej od środkowego kamienia w odległości 4 lub pięciu od niego.

Poof pente polega na tym, że:
Jeżeli mamy sytuację XO_X i gracz O postawi na XOOX to OO znika i zaliczone jest zbicie na konto X ! w ten sposób można zbić więcej niż 2 pionki w jednym ruchu (do 5!).

Real time web analytics, Heat map tracking