Uchwała Zarządu o Sędziach

I) Sędzią głównym na turnieju zostaje w kolejności jeśli poprzednicy nieobecni:

  1. prezes
  2. wiceprezes
  3. skarbnik
  4. pozostali członkowie zarządu w kolejności alfabetycznej
  5. przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  6. pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej w kolejności alfabetycznej

II) Sędziami pomocniczymi są wymienieni w punkcie I) oprócz sędziego głównego

III) Zarząd przed turniejem może wyznaczyć sędziów innych niż w pkt I i II

IV) Sędziowie obecni na turnieju mogą dokooptować nowych sędziów pomocniczych (po jednogłośnej zgodzie).

uchwalona 7-9.03.2008 wraz z poprawkami 7-8.05.2008

Real time web analytics, Heat map tracking